Stone Soup Batiks Calendar http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/modules/events.htm?rssfeed=1 Sun, 21 Jul 2024 07:45:14 +0100 FeedCreator 1.7.2 Strippers Club http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?eventId=3715039 Aug. 28 Embroidery Club http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?eventId=3853448 Aug. 21 Free Motion Class http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?eventId=3853450 Aug. 15 Case For Smiles http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?eventId=3853473 Aug. 05 Open Sew http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?eventId=3853468 Jul. 31 Basic Sewing Class http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?eventId=3853407 Jul. 30 Basic Sewing Class http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?eventId=3853406 Jul. 30 Basic Sewing Class http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?eventId=3853405 Jul. 30 Jackets with Jan http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?eventId=3853452 Jul. 27 Kimberbell Christmas Cinch Bags http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?eventId=3853460 Jul. 25 Strippers Club http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?eventId=3853469 Jul. 24 Strippers Club http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?eventId=3715038 Jul. 24 Janine Babich Table Topper Class http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?eventId=3853453 Jul. 23 Open Sew http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?eventId=3853467 Jul. 22 Jackets with Jan http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?eventId=3853451 Jul. 20 Basic Sewing Class http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?eventId=3853404 Jul. 19 Basic Sewing Class http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?eventId=3853403 Jul. 19 Open Sew http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?eventId=3853466 Jul. 18 Embroidery Club http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?eventId=3853447 Jul. 17 Blockheads Class http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?eventId=3853445 Jul. 15 Christmas in July Retreat http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?eventId=3808415 Jul. 14 Christmas in July Retreat http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?eventId=3808414 Jul. 13 Christmas in July Retreat http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?eventId=3808413 Jul. 12 Cork with Lynn http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?eventId=3853446 Jul. 11 Strippers Club http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?eventId=3715027 Jul. 10 Blockheads Class http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?eventId=3853444 Jul. 09 Open Sew http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?eventId=3853465 Jul. 08 Kids Connection Class http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?eventId=3853455 Jul. 06 Open Sew http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?eventId=3853464 Jul. 05 Closed for 4th of July http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?eventId=3853474 Jul. 04 Open Sew http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?eventId=3853463 Jul. 03 Kids Connection Class http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?eventId=3853454 Jul. 02 Case For Smiles http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?eventId=3853472 Jul. 01 View entire calendar > http://www.stonesoupbatiks.comhttp://www.stonesoupbatiks.com/module/events.htm?month=7&year=2024